Cayma Hakkı

Mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, Alıcı, teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir sebep göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Ürünü kendisine veya belirtilen adresteki kişi/kuruluşa.
Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) gün içinde Satıcı’ya iadeli taahhütlü posta, e-posta veya faks yoluyla bildirimde bulunulması gerekir.
İadelerin işleme konulabilmesi için tarafınıza göndermiş olduğumuz iade formunun eksiksiz doldurularak iade paketine konması ve “www.berrahome.com” adresinden iade formunun doldurulması gerekmektedir.

İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı ve varsa standart aksesuarları ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.

Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 (on) günlük süre içerisinde toplam bedeli ve Alıcı’yı borç altına sokan belgeleri Alıcı’ya iade etmek ve 20 (yirmi) günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
İadesi istenilen ürün/ürünlerin paketi hasar görmemiş, kullanılmamış bir şekilde, tüm aksesuarları ve orijinal kutusuyla birlikte, e-faturada yer alan ‘‘İade Bölümü’’ eksiksiz doldurup, imzalandıktan sonra berra home'un anlaşmalı kargo şirketi Yurtiçi Kargo ile Berra Ceramic, Uçhisar beldesi, Tekelli Mh. Muallim Hasan Arısoy Sk. No:10 Nevşehir adresine gönderilmelidir.
İade ürün gönderilerinde, Yurtiçi kargo yetkilisine 1080087170 numarası ile gönderim yapılacağı bilgisi iletilmelidir.
Yurtiçi kargo ile yukarıda belirtildiği şekilde yapılan iadelerde kargo bedeli Satıcı tarafından karşılanacaktır. Yurtiçiç Kargo haricinde gönderilen iadelerde gönderi masraflarından Satıcı sorumlu değildir.
Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa Satıcı’ya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir. Malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalar değer azalması sayılmaz.

Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler

Alıcı’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların satışına ilişkin sözleşmeler ve Alıcı tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.

Genel Hükümler

Alıcı, işbu Form’da satışa konu Ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve yazılı olarak gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
Alıcı; işbu Form’u yazılı olarak teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen Ürünlere ait temel özellikler, Ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
Kargo firmasının, Ürünleri Alıcı’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen Ürünün Alıcı’ya teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

Satıcı, Ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
Satıcı, Ürünlerin teslim süresinden önce haklı bir nedenle tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması üzerine Alıcı’yı bilgilendirmek ve yazılı onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir Ürün tedarik edebilir.
Satıcı, Ürünlerin teslim edilmesinin imkânsızlaşması halinde bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’ya bildirir bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde, Satıcı 10 (on) günlük süre içinde toplam bedeli Alıcı’ya iade eder. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için Satıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.
Herhangi bir nedenle Ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
Ürünlerin bedelinin herhangi bir sebepten dolayı Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı Satıcı’nın bildiriminden itibaren en geç 3 gün içinde Ürünleri tüm masrafları kendisine ait olmak üzere Satıcı’ya iade eder. Satıcı’nın Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükârda saklıdır. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR